Acte notariale

Declaraţii de celibat

Pentru încheierea căsătoriei în Ungaria, oficiile de stare civilă maghiare solicită cetăţenilor români să depună o dovadă de celibat din partea autorităţilor române.

Dovada respectivă se eliberează de către consulat sub forma unei declaraţii autentice pe proprie răspundere. În acest sens, cetăţenii români se vor prezenta personal la ambasadă şi vor declara în scris, în faţa consulului, că îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea română pentru încheierea unei căsătorii valabile, asumându-şi personal responsabilitatea faţă de veridicitatea celor declarate. Ulterior, înscrisul va fi autentificat de consul. Această declaraţie pe proprie răspundere în formă autentică are, potrivit legislaţiei române, valoarea juridică a unei dovezi de celibat.

ATENŢIE! Falsul în declaraţii atrage răspunderea penală a declarantului.

Declaraţia se completează şi se semnează de către solicitant pe un formular tipizat pus la dispoziţie de către secţia consulară, redactat direct în limba maghiară.

Acte şi date necesare:

Documentul de identitate românesc (paşaport, carte de identitate) valabil al declarantului (nu se admite legitimarea cu permisul de şedere din Ungaria de tip személyi igazolvány külföldi részére, állandó tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás);

- Dacă cetăţeanul român declarant a mai fost căsătorit anterior, iar căsătoria respectivă a fost desfăcută prin divorţ ori a încetat prin decesul celuilalt soţ, se va prezenta, după caz, sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de o instanţă judecătorească din România sau certificatul de deces al fostului soţ.

Datele de identitate ale viitorului soţ (de altă cetăţenie) numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu, seria şi numărul actului de identitate cu care persoana respectivă se va legitima la oficiul de stare civilă maghiar.

Prezenţa personală la consulat a viitorului soţ nu este necesară.

ATENŢIE! Există posibilitatea ca autorităţile ungare să solicite pe lângă declaraţia de celibat şi o adeverinţă eliberată de către oficiul de stare civilă din România, tradusă în limba maghiară, cu privire la menţiunile de pe marginea actului de naştere.

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…