Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

 IMPORTANT!

√ Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal. Prezenţa solicitantului este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice.

√ Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 90 de zile.

 

DEPUNEREA CERERII:

Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.

Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Budapesta - dacă vă aflaţi în Ungaria şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Secţia consulară este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România în sistem electronic securizat.

Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

 

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină.

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

cartea de identitate, cartea de identitate provizorie care este acceptată doar însoţită de certificatul de naştere în original, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate,

- în cazul schimbării numelui sau prenumelui este necesară prezentarea, după caz, a următoarelor documente în original: certificat românesc de căsătorie, sentinţă românească de divorţ definitivă şi irevocabilă, decizie a autorităţilor române cu privire la schimbarea pe cale administrativă a numelui/ prenumelui,

-  paşaportul anterior, dacă este cazul,

- în cazul furtului paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie ungare, tradusă în limba română de către un traducător autorizat,

- în cazul distrugerii se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, iar în cazul pierderii se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular.

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

 

 

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…