Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

IMPORTANT!

√ Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

√ Se eliberează paşaport individual pentru minor. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 90 de zile.

 

Documente necesare în original:

- Dovada stabilirii domiciliului părinţilor în Ungaria sau cel puţin al unuia dintre părinţi - documente care atestă stabilirea domiciliului în Ungaria eliberate de autorităţile ungare competente şi cardul cu adresa de domiciliu ( carte de identitate pentru cetăţeni ungari, carte de identitate pentru cetăţeni străini stabiliţi în Ungaria, drept de şedere permanent, drept de şedere temporar, certificat de înregistrare),

- dovada stabilirii minorului în Ungaria, dacă este separat de cel al părinţilor,

- certificatul de naştere românesc,

- certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

- sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat copilul (dacă este cazul),

- certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat),

- cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor,

- declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani,

- declaraţia de acord cu privire la stabilirea domiciliului în Ungaria, în cazul părintelui care deţine carte de identitate românească.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. În cazul în care, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

 

 

 

 

 

 

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…