Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

Cartea de identitate românească reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România şi se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Suplimentar, de la 01.01.2007, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate, cu excepţia primei cărţi de identitate. Cartea de identitate se eliberează doar în România.

Cetăţenii români care se află în străinătate şi cărora le expiră cărţile de identitate pot să le reînnoiască personal la întoarcerea în ţară, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la domiciliul din România.

În situaţia în care cetăţeanul român nu se poate întoarce în România, la cerea acestuia,  Ambasada poate întocmi şi autentifica o procură specială prin care se va împuternici o persoană din ţară să îndeplinească formalităţile legale privind obţinerea cărţii de identitate (actele necesare se regăsesc la capitolul acte notariale). Procura va fi semnată de solicitant la sediul misiunii diplomatice/oficiul consular al României, în prezenţa consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.

În situaţia în care nu mai deţineţi paşaport românesc sau carte de identitate românească valabilă, pentru autentificarea împuternicirii secţia consulară poate elibera la cerea cetăţeanului român un titlu de călătorie ( informaţii suplimentare la secţiunea Titluri de călătorie).

Atenţie:

Persoanele care au efectuat în paşaport menţiunea de schimbare a domiciliului din România în altă ţară, nu mai pot solicita o carte de identitate decât la restabilirea domiciliului în România.  Acestor persoane, la înmânarea paşaportului cu menţiunea domiciliului în străinătate, li se reţine cartea de identitate pentru retragerea din uz.

Informaţii actualizate privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute de pe site-ul DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor: http://depabd.mai.gov.ro

Adresa: STR. OBCINA Mare, nr. 2, sector 6, Bucureşti, fax: 021413.50.49, e-mail: depabd@mai.gov.ro

Centrala telefonică :+4021/413.54.42; +4021/4402770, +40214402540        

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…