Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

 

 

Persoanele care deţin cetăţenia română pot solicita, în baza legii, renunţarea la cetăţenia română, în următoarele condiţii:

  • să fi împlinit vârsta de 18 ani;
  • să prezinte motive temeinice pentru renunţare;
  • să nu fie urmărite pentru executarea unei pedepse penale în România ;
  • să nu fie urmărite pentru debite către statul român sau către persoane fizice ori juridice din România .

Cererea de renunţare la cetăţenia română poate fi depusă doar personal la ambasadă.

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

· paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;

· actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);

· adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;

· adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;

· dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului traduse în română;

· declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

· certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;

· declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

· declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Renunţarea la cetăţenia română, legalizarea copiilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie  din cadrul Ministerului Justiţiei).  

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a cuantumul taxelor consulare, rugăm consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…