Acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Doriţi să împuterniciţi o persoană să vă reprezinte interesele?

Dacă sunteţi cetăţean român aflat legal în Ungaria şi doriţi să împuterniciţi o persoană din România să acţioneze în numele dvs.  pentru cumpărarea unor bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru îndeplinirea unor proceduri administrative şi judecătoreşti vă puteţi adresa Ambasadei.

Pentru a autentifica astfel de împuterniciri trebuie să prezentaţi actul de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport/carte de identitate străin, dacă este cazul).

Cetăţenii străini se pot adresa Ambasadei pentru autentificare de procuri dacă acestea produc efecte juridice pe teritoriul României.

Este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data si locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, denumirea autorităţii emitente si data eliberării acestuia).

Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Secţiei Consulare, în prezenţa consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poşta, fax sau e-mail.

Procurile şi declaraţiile vor fi autentificate în ziua prezentării la sediul Secţiei Consulare.

În cazul în care solicitantul nu se poate deplasa personal la Secţia Consulară pentru autentificarea procurii, el poate autentifica procura la un notar public autorizat pe teritoriul Ungariei.

REŢINEŢI !!! Persoanele care au acces la computer pot trimite textul procurii pe e-mail, pentru a scurta timpul de aşteptare la Secţia consulară.

· Doriţi să semnaţi declaraţii prin care vă exprimaţi acordul ca fiul/fiica dvs. minori să călătorească în străinătate ?

Pentru a autentifica astfel de declaraţii trebuie să prezentaţi următoarele documente:

- act de identitate valabil la data serviciului notarial (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport/carte de identitate străin, daca este cazul); 

- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Declaraţiile vor fi semnate de solicitant/solicitanţi la sediul Secţiei Consulare, în prezenţa consulului şi vor fi autentificate în aceeaşi zi. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poşta, fax sau e-mail.

Legea prevede că aceste declaraţii se completează obligatoriu în două exemplare identice.

În cazul în care solicitantul nu se poate deplasa personal la Secţia Consulară pentru autentificarea declaraţiei, el o poate autentifica la un notar public autorizat pe teritoriul Ungariei.

· La oficiile consulare ale României din străinătate este obligatorie autentificarea procurii privind obţinerea cărţii de identitate.

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali.

 

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

· Pentru valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, cetăţenii români, cât şi persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid pot solicita la oficiului consular eliberarea unei procuri speciale.

Procurile pentru ridicarea pensiei au o valabilitate de 18 luni de la data autentificării şi sunt scutite de taxe consulare.

Lansarea selecției pentru posturi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

24.03.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de…

Conferința și expoziția cu tema „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”

28.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ambasada Republicii Italiene la București și Reprezentanța Comisiei…

Interviu al Ambasadorului României la Budapesta în revista Capital

28.03.2017

Ambasadorul României la Budapesta: Mediul de business românesc, puțin cunoscut investitorilor maghiari I…

Ceremonia deschiderii celei de-a 28-a ediţii a festivalului de teatru francofon de la Pecs

20.03.2017

În data de 16 martie 2017, ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, a participat la ceremonia deschiderii…